poliwęglan komorowy

Profesor Chemii Biochemistry Maha Zewail foote [ poliwęglan komorowy ]

Profesor Chemii Biochemistry Maha Zewailfoote opublikował towar Alternatywne tworzenie struktury Dna w mutagennym poliwęglan komorowy promotorze ludzkiego Cmyc w wysoko ocenianym dzienniku Journal Nucleic Acids Research. wypożyczane procedura istnieją istotne, ponieważ implikuje zaangażowanie struktury trójdzielnej Dna w niestabilność genomu związaną z regionem onkogenu ludzkiego Cmyc i rakiem. W tym projekcie badawczym uczestniczyli absolwenci chemii Sarah Coe

Artykuł z kategorii: poliwęglan komorowy | Odsłon:5